7 thoughts

  1. Om jag ska säga något ytterligare av vad jag tycker bilden förmedlar… Man får en känsla av hur liten man är när man är liten. Och hur stora de vuxna är. I förstone ser jag rentav en hotfull situation, med de vuxnas anonymitet och storlek, och det fysiskt påtagliga. Det krävs några sekunders analyser innan jag kan lägga den känslan åt sidan. Men känslan av fara dröjer sig kvar, i detta att pojken är så utlämnad och de stora verkliga jättar. /M

Comments and feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s