3 thoughts

    • Visst är det Nationalmuseum, Matti. Ljuset i entren blir rätt mäktigt när solen brassar på under eftermiddagen, så jag blev glad att tjejen dök upp precis i rättan tid. Din idé om att beskära tajtare har jag faktiskt varit inne på själv, men jag blev förtjust i den fina kurvan trappräcket skapar ner och in i mörkret. Ska testa igen så får vi se.

      Vi hörs!

Leave a Reply to Jimmy D Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s