4 thoughts

    • Tack för det, Matti. Det är en gammal bild, men jag har inte tröttnat på den än. Ser kanske lite överskärpt ut, så jag behöver nog framkalla den på nytt. Vi hörs!

Leave a Reply to Jimmy D Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s